ILUMINATA

ILUMINATA

Sprostredkovanie obchodnej spolupráce so zahraničnými firmami, úradné preklady, konferenčné (simultánne) konzekutívne tlmočenie, detský lingvistický klub, individuálna výučba cudzích jazykov, jazykové pobyty na partnerských akadémiach v Anglicku pre študentov a manažérov, prípravné kurzy na skúšky Cambridge a City and Guilds, korekcie prekladov, lokalizácia prekladov, individuálna výučba realizovaná rodenými hovorcami, veľkoobchod, stavebná činnosť

poschodie / priestor 2.poschodie / 3.02a
kontaktná osoba: Mgr. Lucia Gibľáková
funkcia: business development manager
telefón: 0903-615 028
mobil: 0905-827 087
fax: -
e-mail: iluminata@iluminata.co.uk
www: www.iluminata.sk